như tiêu đề máy bị khóa mk ,bác nào biết hard reset hoặc có rom giúp e với a ,thank ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]