Tinh hinh là em nhận con s7270 bị nóng máy

Mỡ ra xem main con zin chưa làm gi cả cấp nguồn thi thấy nóng cpu không biết lam từ dâu ae có gặp qua xin chỉ giúp

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]