Root Tiếng việt S6 edge plus G928I 5.1.1 OH2 ok
Cài tiếng việt trên nền stock
Hard reset ko mất tiếng việt
Add root trực tiếp vào máy để tiện hack game - backup/ restore phân vùng

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]