e có con ip 4 mất cả mic và loa trong. nhưng khi gọi bật loa ngoài cũng không được. gọi đến thì vẫn có nhac chuông bình thường


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]