em đang cần file sámung tab 4 -t331 _ 4.4.2 tiếng việt , em tìm hoài trên mạng không thấy , em đành phải nhờ anh em giúp em với , thanks .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]