Root Tiếng việt Tab 4 T530NU 4.4.2 NI1 ok
Cài tiếng việt trên nền stock
Hard reset ko mất tiếng việt
Add root trực tiếp vào máy để tiện hack game - backup/ restore phân vùng

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]