các anh có file tiếng việt gionee e7 mini cho e xin với từ sáng đến giờ e ngồi với hoài mà không được :too_sad:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]