như tiêu đề hôm qua mình gặp 1 e 4s bị mất âm thanh khi nghe nhạc hoặc xem video.nghe gọi vẫn ok vào cài đặt chuông vẫn có , gọi đến vẫn có chuông đầy đủ .nghĩ không phải hỏng loa lên mình chạy lại phần mềm ngay nhưng vẫn ko ok . và em nó còn bị mất thanh chỉnh âm lượng khi ta vuốt từ dưới lên ,và điều chỉnh âm lượng to nhỏ khi ở ngoài màn hình chính thì nó như là bí ẩn . thế là mình tháo máy ra thấy cái cáp sạc của nó thế là ok . này chia sẻ trường hợp đó cho ai chưa từng gặp .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]