em buscheck con X2-01 mà nó lỗi như này là j ah?
bác nào biết chỉ em với
kẹp nguồn thì treo o.1A
thank nhiều
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]