[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]p [/IMG] anh em nào xe giúp con khoanh màu đỏ là con gì với.e nó bị sặc xong chập nguồn,lấy cục pin chấp vào thì con chó đó xì khói .quen xem còn gì gỡ ra rớt mất tiêu anh em coi giúp con đó là con gì


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]