mình có key iphone 4s sạc khá nóng máy để hết pin rất nhanh nhờ a e giúp xem phải làm gì thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]