[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Bản rom tiếng việt Sky A850s và A850k 4.4.2 cho ae khi cần :D
Rom đã test Full chức năng ae laod về khi cần làm cho nhanh
Yêu cầu đã lên rom Stock 4.4.2

Chỉ 1 link duy nhất có cả rom TV và Rcovery và hường dẫn thực hiện cho người mới :-*
Pass gải nén nếu có trunghaumobile1 :o [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Vài hình ảnh Demo ~X(
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]