EM CÓ CÂY G7102 ( GRAN2) BẤM NGUỒN LÊN GẦN 0,1A THÌ LẠI VỀ. GIỮ YÊN NÚT NGUỒN THÌ LẶP ĐI LẶP LẠI LIÊN TỤC KHÔNG NGỪNG.
MONG AE GIÚP. MIAN ZIN NHÉ.


Chú ý: Không viết HOA bừa bãi.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]