Như tiêu đề em có nhận máy của khách là nâng cấp phần mềm máy hiện tại là 3.1 em restore wf 4.2 khi restore thì lổi 1015 và bịu treo cáp đỉa
em tiến hành Jailbreak thì máy lên bình thường nhưng lại mất song và wifi

sau đó e lại vào itune restore lại máy,máy restore ok, thì lại bị khóa sim nhà mạng

sau đó em jailbreak để unlock lại thì bị treo táo

an hem nào giúp giùm em với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]