Share rom đón Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ

Việt hóa và build rom trên nền rom stock

I717MUGMD1_I717MBMCMD1_BMC

Hardreset không mất tiếng việt

Link...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]