File này bên tàu lấy về thêm tiếng việt + add fastlink
Bản rom đã được Fix các lỗi gần như hoàn thiện.Mượt và nhẹ
Xóa Bàn Phím Cuộc gọi Tiếng Hàn
Xóa Toàn Bộ App Hàn
Có nhiều themes đẹp lựa chọn
Add Thêm thời tiết Tiếng ANH ( Mặc định Tiếng Hàn)
Còn nhiều cái nữa anh em tự khám phá nhé.
Bonus : Rom đã có sẳn Recovery .Anh em có root thêm thì Flash
[COLOR=rgb(20, 20,...
[/B]​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]