em nhận cây iphone 4s bật 3g lên thf mất sóng anh nào gặp qua rồi giúp em với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]