không để ý lúc chọn file chọn nhầm file, S5360 không chọn đi chọn S5830 \. giớ máy lên nguồn nhưng trắng màn hình, ai có cách nào giúp vơi.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]