em bị mất chân mic toàn bộ như hình các bác cho em cái hình vẽ để câu mic 2 dây với ạ thank
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]