hì hục bên cái iphone 4 thường bị mất mic lúc nói chuyện .khi gọi điện thoại mở loa ngoài thì mic nói bên kia không nghe gì hết.để loa trong thì nghe gọi bình thường,anh em nào làm qua giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]