bác nào có file read full em này cho em xin với file trên google chạy không hết lỗi :ứng dụng google play đã dừng lại ...cấp cứu em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]