iphone 5 reset dính lỗi 3194 mong anh chị em giúp đỡ em làm mãi mà chưa được mong a chi em đa lam qua xin giúp đỡ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]