Anh em nào làm qua boot con này rồi cho em ít hướng dẫn với file cứu em nó với. Khách dục em mấy hôm nay rồi hixhix đau đầu vs ẻm này quá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]