em nạp nhầm file giờ bị mất boot rùi, có file rear may mà nạp ko được, giờ máy ko nhận gì hết, anh em nào làm rùi xin giúp em 1 tay, xin hậu tạ cái thẻ mobi 50k


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]