úp xong rom bỏ sim vào gọi đến hay gọi đi là hiện vòng tròn và gạch chéo còn lại ok cả
huynh nào có cách nào
hay có file chuẩn em này cho em xin thak all

chu ý ; pos bài đúng box nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]