E có con v6217 sạc pin đc tý báo Lỗi pin.bác nào làm r chỉ e oiwsa ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]