E có nhận 1 con 6 plus...mất camera trước vào là đen xì đứng yên luôn k chuyển sang các chế độ khác đc...e mới thay thử cụm cụp camera nhưng vẫn vậy...ae ai làm rồi giúp vs ạ...e ít sửa ip6


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]