mastel m460 mã bảo vệ

thông thường con này mọi ngươì đã phần đưa về chế độ do
wnlod tools để chạy

nay mất điện *** mò ra dc ách dùng tổ hợp phím như các mod khác

bấm đồng thời ( NGUỒN ) +( VOLUM - ) + ( BIỂU TƯỢNG NGÔI NHÀ ) dữ vài giây hiên lên.... ( tiếng china ) kéo suống
có dòng MMC , nguồn kích vào > đợi 1 lúc hiện logo massel , đợi lúc done
nói vậy tránh use , còn anh em thợ thì ok rồi
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]