máy rơi nước mất toàn bộ đèn. chân ic đèn dưới main mất 3 chân. seach thì thấy bài anh Phú nhưng ko thấy hình. nhờ anh em có hình câu kéo giúp mình

- - - Updated - - -

done rồi nha anh em. đặt dây câu ra ok rồi.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]