Nhận lại máy LG GX2 F430L của 1 cửa hàng, boot máy lên logo và hiện Security rồi reboot. Biết là gặp kèo khó rồi nhưng cũng cố cày, vì con này ae đều biết là khó kiếm đc rom stock để chạy lại.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Lỗi Security và không thể úp rom hay vao CMW.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Lấy đoạn dây đồng sau đó bung máy và chích lên khói hehehe

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]