Các bạn gặp rất nhiều trường hợp 1280 báo không sạc được và các bạn làm các bước từ đơn giản nhất đến khó nhất chả hạn như :
1>Đo thông mạch đường sạc
2> Gỡ con 2 con R đường BSI và câu tắt đường BSI cũng không được
3>gỡ ic kính 4 chân đường sạc và câu tắt cầu chì , cuộn L tới IC sạc 4 chân to **ng .Mà không được
4>Thay IC sạc 4 chân to màu đen và thay R15 cũng không được .
5>lắc nhẹ U cũng không được . đến bước này chắc 99 % là trả lại máy khách .
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ trường hợp này để các bạn khắc phục một cách đơn giản nhất mà sau khi các bạn đã làm theo các buóc
ở trên mạng mà không hết . Rất đơn giản thôi chỉ cần thay con R mà các bạn sửa sạc thường xuyên gỡ ra đầu tiên là ok có ảnh ở dưới
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]