Nhờ ace Kytuatphone giúp e vụ này với .
Số là nay e vừa activer con 6s mới cóng đập hộp .
Ngu ngu thế nào lại chọn cái mục "Khôi phục từ bản Back up" . Bản Back up đấy vừa back up từ con 4s (của khách mua 6s luôn) nhưng con 4s kia có icluod mà khách k nhớ mk .
Thế là giờ con 6s mới cóng cũng có cái tk ở con 4s kia .giờ k nhớ mk để out .
Rất mong các a cho e xin hướng dẫn xử lý với ạ k thì e tiêu mất . 18 củ hjxhjx


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]