chào tất cả ace. mình có con g2 bị như thế này, mọi người ai làm qua rùi cho mình xin lời khuyên. mình cám ơn nhiều :x

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]