em có nhận 1 em như trên. ae em nào đã từng qua thì chỉ giùm em với ạ ........... ^^ thanks all

Chú ý : Bài viết sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]