ae nào có bản rom XBO V11 thì cho e xin link với xin cảm ơn ae đã trợ giúp e:069:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]