xin ae giúp Iphone 4s có sóng 3g và 2g thỉnh thoảng seaching và no sevice... Tình trạng là máy rơi đất.. ACE ai gặp qua con này bảo em vs ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]