mới nhận cây máy tiền sử thấy rớt nước,giờ mở lên trắng màn,đo thid thấy mất trở đườn hiển thị số 5 thừ phải qua,kiểm tra thấy chân trên main cũng mục luôn,các bác có sơ đồ câu đường này cho em xin ạ.thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]