Máy chập IC nguồn do cắm jack loa. Máy đã thay IC nguồn. Lên nhưng vẫn đang mất đèn.
Mình đã thay hết cuộn dây, diot, 6 chân, đường mạch ok. Nhưng áp Led + chỉ có 3,8v. Mà áp yêu cầu là 26V. Ae giúp mình viói
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]