anh em nào đã làm qua xin chi giúp e với .. 8800e gõ ko lên đồng hồ ., mất cảm biết đồng hồ do main ..đã tets màn hình cáp .cơ trượt ,nâm châm,thay ic nguồn. vẫn ko dc .. anh e gíup e 1 tay với .. thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]