như tiêu đề đó giơ em chưa gặp phải tình trạng này bao giờ,e chạy Redsnow cài cydia để unlock con iphone 3G lock,không hiêu sao đang chạy cái nó mất nguồn hẳn luôn,cắm sạc không lên gì,itunes không nhận luôn, em kẹp nguồn thì nó cứ treo 0,5A,giờ em không biết làm thế nào.
mong anh em giúp đở


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]