như tiêu đề trên em có nhận cây iphone 4s ,tình trạng dùng 3g thì sóng gió vy vu
nhưng chuyển sang 2g thì báo tìm kiếm luôn .e vẫn trưa làm gì mong các bác chỉ giáo em với ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]