như tiêu đề e có e iphone 4 cheo itune chạy lại thì báo lỗi 16 mãi ai biết cách khắc phục chỉ e với . e cảm ơn....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]