mình vừa dính xương ngay con iphone 5s, tưởng tool chỉ check bình thường ai ngờ cắm vào máy tính kích phát ăn nguyên mâm,nó nhanh trong chớp mắt, mình thấy cái tool đó chẳng có lợi ích gì cả.

- - - Updated - - -

anh em hãy cẩn thận khi xài cái tool này
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]