sau khi dùng z3 unlock máy tự reboot lại rồi tối luôn màn hình , không thấy hiện tượng gì hết. vào manage thì chỉ thấy nhận Qualcomm HS-USB. ( ver ban đầu là 4.4.2)
AE ai gặp qua trường hợp này giúp dùm nhé. Thanks AE rất nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]