Như tiêu đề ae ai có rom gốc Lenovo a369i cho em xin cưu máy

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]