LG G4 Korea F500L khách mang vào nói có rom mới ko em, hỏi rom gì anh, rom 6.0 Marshmallow có ra chưa em
Thấy vậy nói ok anh để e flash rom lên cho anh lun ^_^

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]