e ms thay cặp xong thì có thình trạng mất sóng 3g .2g căng .và không nhân dk cuộc gọi đến .em ms tập làm xin mây a giúp e ty


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]