máy bị em vệ sinh nhiễu xăng nên mất model mod thông cảm, masstel cảm ứng. tình trạng khách ghim sạc bị trắng màn, cứ lắp pin hoặc bỏ pin ghim sạc thì sáng màn hình ngay, gỡ bỏ màn thì main chạm nóng rang, cách ly ic sạc vẫn vậy, main chỉ có con spt và ổ cứng, không có ic đèn cũng chẳng có ic nguồn, bác nào qua đá dùm em phát, xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]