ACE có file con 535 cho e xin với ạ.
Thanks ACE nhiều. thân !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]