nhận khách con máy chạy tiếng việt mà root mãi chẳng được, tìm file rom tiếng việt cũng k có, khách đang hối, ace nhà mình ai biết cách root em này hoặc read được file có tiếng việt e này k ạ, cho e xin với ạ, Em cám ơn nhiều lăm. Chúc ae ngày mới nhiều kèo thơm ạ.Đây là vài hình ảnh em nó

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]